Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o terminie sesji

Z A W I A D O M I E N I E

 

 Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VI sesję Rady Gminy Bielice na dzień 01 czerwca 2015 roku/poniedziałek/ na godz.8.00.

Miejsce sesji :  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco :

I część sesji :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Bielice.

3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice.

9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. 

 13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy Bielice ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW"- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej SIL 24 przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. z Oświęcimia.

 16.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i zapytania.  

19.II część sesji objazdowa.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-05-2015 15:11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-05-2015 15:11:34