Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 31.12.2014

REJESTR ZARZĄDZEŃ

WÓJTA GMINY BIELICE

od dnia 02.01.2014 do dnia 31.12.2014

 

Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z DNIA

SPRAWA

UWAGI

1.

1/2014

02.01.2014

W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za ustawienie pojemników na odzież używaną, na gruntach stanowiących własność Gminy Bielice

 

2.

2/2014

02.01.2014

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo

 

3.

 

3/2014

10.02.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

 

4.

4/2014

12.02.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 

5.

5/2014

28.02.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

6.

6/2014

10.02.2014

W sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do rozstrzygania przetargów, regulaminu jej pracy oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w zamówieniach publicznych

 

 

7.

7/2014

28.02.2014

W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice

 

8.

8/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice

 

 

9.

9/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice

 

 

10.

10/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice

 

 

11.

11/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo

 

12.

12/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice

 

13.

13/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie

 

 

14.

14/2014

03.04.2014

W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie

 

 

15.

15/2014

04.04.2014

W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

 

 

16.

16/2014

24.04.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

17.

17/2014

28.04.2014

W sprawie ogłoszenia pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów

 

18.

18/2014

02.05.2014

W sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych

 

19.

19/2014

15.05.2014

W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Linie

 

20.

20/2014

21.05.2014

W sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach powołanej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

21.

21/2014

26.05.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

22.

22/2014

26.05.2014

W sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

23.

23/2014

26.05.2014

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 

24.

24/2014

23.06.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym

 

25.

25/2014

30.06.2014

W sprawie procedury załatwienia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Bielicach

 

26.

26/2014

30.06.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

27.

27/2014

11.07.2014

W sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 06 września 2014 r. w miejscowości Stare Chrapowo

 

28.

28/2014

14.07.2014

W sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice

 

29.

29/2014

20.08.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

30.

30/2014

22.08.2014

W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gminie Bielice

 

31.

31/2014

04.09.2014

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielice

 

32.

32/2014

04.09.2014

W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej do jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.

 

33.

33/2014

11.09.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

34.

34/2014

17.09.2014

W sprawie odwołania pisemnego przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Bielice

 

35.

35/2014

18.09.2014

W sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Bielice

 

36.

36/2014

24.09.2014

W sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na2015 rok

 

37.

37/2014

11.10.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

38.

38/2014

11.10.2014

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

39.

39/2014

21.10.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

 

40.

40/2014

28.10.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

41.

41/2014

28.10.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne mieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej do jst w 2014 r.

 

42.

42/2014

29.10.2014

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Bielice

 

43.

43/2014

14.11.2014

W sprawie zasad dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki

 

44.

44/2014

21.11.2014

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

45.

45/2014

28.11.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

46.

46/2014

08.12.2014

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach

 

47.

47/2014

15.12.2014

W sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Bielice

 

48.

48/2014

31.12.2014

W sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r.

 

49.

49/2014

31.12.2014

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-04-2015 09:49:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-04-2015 09:49:47