Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2015 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Bielice. 2015-01-23 13:32:16
dokument W.0050.2.2015 Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2015 r. 2015-03-16 10:19:22
dokument W.0050.3.2015 Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 09:35:55
dokument W.0050.4.2015 Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracowników Urzędu Gminy Bielice oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice 2015-05-15 12:51:48
dokument W.0050.5.2015 Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2015-04-23 09:43:03
dokument W.0050.6.2015 Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2015-05-22 13:42:55
dokument W.0050.7.2015 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2015-05-22 13:44:07
dokument W.0050.8.2015 Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Linie 2015" 2015-07-08 11:29:11
dokument W.0050.9.2015 Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy 2015-06-12 13:45:04
dokument W.0050.10.2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizcyjnego Urzędu Gminy Bielice 2015-06-18 14:12:09
dokument W.0050.11.2015 Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Gminy Bielice i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2015-06-18 14:18:27
dokument W.0050.12.2015 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2015-06-22 10:48:18
dokument W.0050.13.2015 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2015-06-30 10:46:15
dokument W.0050.14.2015 Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice 2015-10-06 13:51:33
dokument W.0050.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie Gminy Bielice 2015-08-20 07:44:00
dokument W.0050.16.2015 Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Bielce z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2015-08-21 08:57:57
dokument W.0050.17.2015 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-10-06 13:44:37
dokument W.0050.18.2015 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów gminnych organizowanych podczas "Święta Plonów - Linie 2015" 2015-10-06 13:42:02
dokument W.0050.19.2015 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) dla Gminy Bielice 2015-10-06 13:37:37
dokument W.0050.20.2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracowników Urzędu Gminy Bielice oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice 2015-09-04 08:31:11
dokument W.0050.21.2015 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Bielice obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 13:14:24
dokument W.0050.22.2015 Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2016-02-18 09:02:12
dokument W.0050.23.2015 Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2016-02-18 09:03:55
dokument W.0050.24.2015 Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2015-12-15 11:17:14
dokument W.0050.25.2015 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2016-02-18 09:06:15
dokument W.0050.26.2015 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Bielice dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Bielice 2016-02-18 09:07:43
dokument W.0050.27.2015 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bielice i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach 2017-03-09 13:21:24
dokument W.0050.28.2015 Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2015-12-30 12:00:09