Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.120.1.2015 Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2015-01-28 14:59:15
dokument W.120.2.2015 Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2014r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2015 rok 2015-03-16 10:25:50
dokument W.120.5.2015 Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 2015-03-16 10:28:10
dokument W.120.6.2015 Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych 2015-03-16 10:30:04
dokument W.120.7.2015 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 2015-03-16 10:32:24
dokument W.120.8.2015 Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2015-03-16 10:34:22
dokument W.120.10.2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2015-05-15 12:54:01
dokument W.120.11.2015 Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-05-15 12:56:22
dokument W.120.12.2015 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-05-15 12:57:50
dokument W.120.13.2015 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-05-15 12:59:15
dokument W.120.14.2015 Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obiweszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-04-17 14:13:32
dokument W.120.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2015 r. W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2015-04-10 15:42:27
dokument W.120.16.2015 Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-05-15 13:00:51
dokument W.120.17.2015 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-05-15 13:02:10
dokument W.120.18.2015 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 kwietnia 2015 r. na podstawie: art. 28 ust 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej póżniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia, Wójt Gminy Bielice ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat, położonych w obrębie gminy Bielice. 2015-04-20 14:14:07
dokument W.120.19.2015 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 29 sierpnia 2015 r. w miejscowości Linie 2015-04-21 13:23:12
dokument W.120.20.2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy Bielice 2015-05-15 13:09:08
dokument W.120.21.2015 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-07-08 11:06:50
dokument W.120.22.2015 Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-07-08 11:08:29
dokument W.120.23.2015 Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie procedury przyznania mecenatu Gminy Bielice 2015-05-19 11:45:53
dokument W.120.24.2015 Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Bielice 2015-05-19 11:47:45
dokument W.120.25.2015 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad wspierania przez Gminę Bielice kampanii informacyjno-promocyjnych organizacji pozarządowych 2015-05-19 11:53:55
dokument W.120.26.2015 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Bielice dla organizacji pozarządowej 2015-05-19 12:01:04
dokument W.120.27.2015 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Bielice, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania. 2015-05-19 12:03:12
dokument W.120.28.2015 Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bielice 2015-05-22 12:03:59
dokument W.120.29.2015 Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-07-08 11:10:36
dokument W.120.30.2015 Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-07-08 11:14:32
dokument W.120.31.2015 Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice 2015-06-12 10:41:02
dokument W.120.32.2015 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2015-06-12 10:42:27
dokument W.120.33.2015 Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2015-06-12 11:05:13
dokument W.120.34.2015 Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2015-06-12 11:10:00
dokument W.120.35.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odwołania I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat, położonych w obrębie Gminy Bielice. 2015-06-12 12:13:04
dokument W.120.36.2015 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2015-06-17 16:49:30
dokument W.120.37.2015 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-07-08 11:17:03
dokument W.120.38.2015 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-07-08 11:18:49
dokument W.120.39.2015 Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r.Wójta Gminy Bielice 2015-07-08 11:20:17
dokument W.120.40.2015 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 2016-02-18 09:11:22
dokument W.120.42.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie głoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2015-07-28 10:11:49
dokument W.120.43.2015 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych 2015-08-11 10:19:26
dokument W.120.44.2015 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2015-08-11 10:22:42
dokument W.120.45.2015 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-08-20 13:24:20
dokument W.120.46.2015 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-08-20 13:26:16
dokument W.120.47.2015 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-08-20 13:28:05
dokument W.120.48.2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach 2015-10-06 14:08:48
dokument W.120.49.2015 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-10-06 14:18:57
dokument W.120.50.2015 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2015-09-04 14:16:59
dokument W.120.51.2015 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 04września 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oględzin upraw i użytków rolnych 2015-09-04 14:05:08
dokument W.120.52.2015 ZARZĄDZENIE NR 52/2015 WÓJTA GMINY BIELICE Z DNIA 15 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia zniszczenia ruchomości z lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2015-09-16 08:32:03
dokument W.120.53.2015 Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie głoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Parsów Gm. Bielice 2015-09-18 10:57:48
dokument W.120.54.2015 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie głoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2015-09-18 10:59:50
dokument W.120.55.2015 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2015-09-18 11:01:34
dokument W.120.56.2015 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2015 r. w sprawie głoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2015-09-18 11:04:44
dokument W.120.57.2015 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2016 rok 2015-10-06 14:06:37
dokument W.120.58.2015 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-10-06 14:04:47
dokument W.120.59.2015 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-10-06 14:03:16
dokument W.120.60.2015 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2015-10-06 14:01:27
dokument W.120.62.2015 Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-06 13:54:44
dokument W.120.63.2015 Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2015-10-09 08:29:14
dokument W.120.64.2015 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice 2015-10-09 08:27:47
dokument W.120.65.2015 Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice 2015-10-09 08:26:29
dokument W.120.66.2015 Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2015-10-09 08:25:02
dokument W.120.67.2015 Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2015-10-09 08:22:59
dokument W.120.68.2015 Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2015-10-09 08:21:22
dokument W.120.69.2015 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Planu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-10-21 14:25:09
dokument W.120.70.2015 Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015r. 2016-02-18 09:18:09
dokument W.120.71.2015 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 09:49:08
dokument W.120.72.2015 Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 09:50:46
dokument W.120.73.2015 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 6.11.2015 r. w sprawie: odwołania drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2015-11-06 14:22:57
dokument W.120.74.2015 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 09:52:01
dokument W.120.75.2015 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-02-18 09:53:26
dokument W.120.76.2015 Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo 2015-11-13 09:21:07
dokument W.120.77.2015 Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych w dniu 13 listopada 2015 roku 2015-11-18 15:12:31
dokument W.120.78.2015 Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:31:03
dokument W.120.79.2015 Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:32:21
dokument W.120.80.2015 Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:33:40
dokument W.120.81.2015 Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:35:25
dokument W.120.82.2015 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2015-12-18 08:24:46
dokument W.120.83.2015 Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:38:42
dokument W.120.84.2015 Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:40:13
dokument W.120.85.2015 Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:42:24
dokument W.120.86.2015 Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2015 r. 2016-02-18 10:43:54