Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

KARTA USŁUGI

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
Podstawa prawna art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane  dokumenty:
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  • wielkość i rodzaj emisji;
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

  • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
  • kopia zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, tel. 91 56 44 235 w.20

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Załączniki do pobrania

1 wniosek.doc (DOC, 31KB) 2015-01-08 09:53:08 263 razy
2 wniosek.pdf (PDF, 36KB) 2015-01-08 09:53:08 275 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-01-2015 09:53:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-01-2015 09:53:34