Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie z dnia 26.05.2014 r.

Bielice, 26.05.2014 r.

Znak sprawy: OCHŚ.6220.01.2014.PS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Bielice, zgodnie z art.85 ust. 3, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku  Inwestora Gminy Bielice, za pomocą Pełnomocnika Waldemara Harasimowicza, ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 412, 66-400 Gorzów Wielkopolski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej ściekowej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice”, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie

podaje do publicznej wiadomości

Dnia 26 maja 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice w pokoju Nr 10 w godzinach  730  -  1530 .

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice.

 

 

 

 

Obwieszczenie zostanie zamieszczone na okres 14 dni przez umieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice
  3. w miejscu publicznie dostępnym w sołectwach Chabowo, Babin, Parsów i Swochowo
  4. Pełnomocnik Gminy Bielice
  5. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:39:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:39:43