Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

OCHŚ.6220.01.2014.PS
Bielice, 26.05.2014r

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm. ; zwanej dalej ustawą ooś ), §3 ust. 1, pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bielice reprezentowanej przez Pełnomocnika Waldemar Harasimowicz, ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 412, 66-400 Gorzów Wielkopolski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej ściekowej w miejscowościach: Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice”, i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej ściekowej w miejscowościach: Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice” 
na terenie działek nr:

Obręb Bielice: 325/3, 522, 325/4, 516/1, 269, 325/1, 552/2, 499, 324, 498/1, 323, 498/3, 498/2, 323/1, 530, 390/4, 390/5, 390/2, 529, 427, 428/1, 428/3, 428/2, 430, 438/1, 438/2, 426, 425, 424/1, 424/2, 439, 440, 441, 442, 443, 444/2, 444/1, 446, 447, 448/1, 448/2, 520, 450/1, 554, 449/1, 449/2, 476, 477, 478, 480/1, 481, 483, 485, 487, 486, 488, 532, 531;
Obręb Parsów: 519, 535, 476, 475, 474, 518/2, 518/1, 517, 539, 473, 472, 471, 469/1, 469/2, 467, 493, 544, 492, 491/4, 491/3, 491/2, 491/1, 487/2, 487/4, 480/6, 480/7, 480/12, 480/13, 479, 477, 534, 464, 463, 537, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 536, 447, 533, 478, 480/4, 480/10, 481/1, 481/3, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487/3, 349, 297, 290, 287, 286, 285/1, 347, 270/1, 270/2, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 268/3, 348, 267/8, 267/7, 267/1, 569/1, 569/2, 264, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 252, 342, 207, 206, 205/1, 205/2, 203, 202, 201, 186, 199, 198, 197/1, 197/2, 196, 195, 194, 328, 193, 192, 191, 338, 187, 185, 335, 147, 568, 146/5, 145, 405, 404/2, 404/1, 403, 402, 401, 400/5, 400/1, 399, 398/2, 398/3, 397, 396, 395/2, 395/1, 394, 393, 392, 530, 367, 368/4, 368/3, 368/2, 364, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 337/2, 336, 214, 213/3, 213/2, 213/1, 212, 211, 210/6, 210/5, 210/4, 210/7, 210/3, 210/2, 567, 209, 208, 525, 406, 531, 412, 526, 411, 528, 389/2, 391, 389/5, 389/4, 386, 385, 384, 383, 382, 378/7, 378/6, 380, 379, 378/4, 350/1, 350/2, 350/18, 350/17, 350/16, 350/15, 350/14, 350/10, 350/13, 350/12, 350/5, 337/1, 326, 131, 332, 132, 142, 529, 366, 365, 363, 361, 359, 358, 355, 354, 353, 352, 351, 480/8, 480/11, 267/6, 267/5, 267/4, 267/3, 400/2, 400/3, 400/4, 398/1, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 389/1, 425, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 423, 422, 527, 426, 481/2;
Obręb Babin: 357, 323, 336, 324, 330, 126/3, 125, 124, 123, 126/1, 127/4, 129/4, 128/1, 128/2, 132, 135/1, 135/2, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 356, 140, 141, 142, 143/1, 143/2, 338/5, 144, 145, 146/2, 146/1, 148, 149/2, 149/1, 338/6, 154/1, 154/2, 155, 159/2, 377, 376, 159/3, 156, 157, 159/1, 158/1, 158/2, 172, 348, 310, 311, 338/3, 122, 121, 120, 119, 118, 117/3, 117/4, 116/1, 116/2, 115/4, 115/2, 115/3, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 338/4, 338/1, 107, 108, 355, 106, 510, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 375, 98/1, 98/2, 97/2, 97/1, 96/2, 96/1, 228/7, 343/2, 147/5, 147/4, 147/3, 147/2, 147/1, 95, 94/2, 94/1, 93, 92, 91, 90, 89, 88/1, 358, 88/2, 87/2, 87/4, 87/3, 86, 85, 343/1, 80, 79, 78, 347, 84/1, 83/2, 83/1, 82, 81, 228/6, 228/5, 228/4, 228/3, 228/2, 228/1;
Obręb Chabowo: 406/1, 197, 412, 198, 199, 200, 201/2, 201/1, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 413, 224/1, 224/4, 224/3, 125/1, 125/3, 125/4, 125/5, 126, 127, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 129/2, 130, 142/4, 142/3, 142/5, 142/6, 143/3, 143/4, 143/5, 143/1, 167/1, 144/3, 144/5, 144/6, 406/2, 226/1, 226/2, 230, 229/3, 234/4, 234/5, 234/7, 234/6, 234/2, 237, 241, 242/3, 242/4, 414, 264/2, 271/1, 271/2, 267/1, 272/2, 272/1, 269, 270, 273/2, 273/3, 274/2, 275/3, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 280/1, 280/2, 279, 424, 352, 353/1, 353/3, 422, 391, 390, 389/3, 389/2, 389/1, 298/3, 298/1, 297/3, 297/2, 297/1, 295/8, 295/9, 295/5, 295/2, 295/4, 294/3, 294/1, 293, 292, 289, 287, 286/1, 286/2, 285, 476, 284, 283, 282/1, 282/2, 281, 475, 262, 261, 260/1, 260/2, 256, 255/3, 254/2, 254/1, 253/2, 253/1, 252, 458, 439, 440, 247, 246, 243, 144/2, 144/1, 176, 135/7, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 225, 227, 228, 229/1, 229/4, 231, 232, 233, 235, 236/2, 236/1, 238, 239/3, 239/1, 239/2, 240, 242/2;
Obręb Swochowo: 26, 173, 150/1, 172, 25, 141, 177, 121, 203, 202/1, 45/1, 34/1, 35/5, 184, 183, 29, 178/2, 181, 178/3, 178/4, 144, 59/1, 59/3, 51/2, 51/5, 51/3, 51/6, 51/4, 51/7, 413/1, 413/2, 414, 415/2, 415/1, 417, 418, 79, 71, 120, 92, 91, 93, 94, 95, 96/1, 100, 98/1, 99/2, 99/1, 219, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 193, 102, 133, 107/1, 108/1, 109, 110, 111/2, 148/3, 233/4, 119, 118, 117, 116/3, 116/2, 114/1, 115/1, 113, 112, 428, 427/2, 427/1, 426, 425, 424/2, 424/1, 139/10, 139/9, 139/15, 147, 41/1, 162/1, 422, 421/1, 162/2, 423, 421/2, 162/3, 162/4, 421/3, 41/2, 40, 39, 420, 419, 160/1, 199/2, 132/2, 50/2, 50/1, 411/4, 411/1, 410/1, 410/2, 409/1, 409/2, 139/13, 174, 42/7, 42/2, 42/3, 42/6, 42/1, 201/1, 201/5, 201/4, 202/2, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 34/2, 35/1, 35/4, 35/3.

Uzasadnienie

Gmina Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice w dniu 26.03.2014r wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Bielice, za pośrednictwem pełnomocnika, Waldemara Harasimowicza, ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 412, 66-400 Gorzów Wielkopolski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Parsów, Babin, Chabowo i Swochowo, gm. Bielice. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), jest to przedsięwzięcie, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235) organ prowadzący postepowanie pismami z dnia 01.04.2014r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko – opinia znak WONS-OŚ.4240.81.2014.AT.1 z dnia 18 kwietnia 2014r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w opinii sanitarnej znak PS-N.NZ-164/762/12/07/1153/14 z dnia 25.04.2014r również wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 Kpa, organ poinformował strony postępowania, że w przedmiotowej sprawie zgromadzony został materiał dowodowy, a stronom przysługuje w terminie 7 dni prawo zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów orz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy.
    Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235) oraz art. 49 Kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu – obwieszczenie z dnia 30.04.2014r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.
Odstąpienie od konieczności opracowania raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało poprzedzone analizą przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235). 

Zgodnie z tym artykułem przeanalizowano:

1.    Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)    skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice. Ścieki z miejscowości Chabowo, Babin i Parsów będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Bielicach, włączenie tuż przed oczyszczalnia. Ścieki z miejscowości Swochowo odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Spokojnej w miejscowości Bielice skąd następnie istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków Bielice.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
•    Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna–długość łączna ok.26 000,00 m,
•    Przepompownie lub tłocznie ścieków ok. 7 sztuk wraz z kablami zasilającymi
        Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna wykonana będzie z rur PVC, PP, KAMIONKA lub PE. Kolektory kanalizacyjne uzbrojone będą w studnie rewizyjne betonowe z uszczelką oraz studnie z polipropylenu lub polichlorku winylu. Zastosowane materiały gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i wód deszczowych do gruntu oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. 
Dane techniczne projektowanych sieci:
?    sieć kanalizacyjna grawitacyjna – rury PVC-U, SN8;  z rdzeniem litym o średnicach Ø160, Ø200, PP, SN8, KAMIONKA – rury kamionkowe kielichowe z uszczelką o głębokości posadowienia sieci około 1,00-5,00 m p.p.t.
?    sieć kanalizacyjna tłoczna – rury PE o średnicach i wytrzymałości wynikającej z obliczeń hydraulicznych, głębokość posadowienia sieci około 1,50mp.p.t, w razie wystąpienia kolizji     lokalne przegłębienie
?    studnie kanalizacyjne Ø1200, Ø1000 beton C35/45, Ø1000, Ø600, Ø425, Ø315 PP lub PVC lub PE o głębokościach dostosowanych do zagłębienia sieci, na rurociągu tłocznym studnie rewizyjne, studnie odpowietrzające, komory połączeniowe sieciowe przepompownie lub tłoczne ścieków–zbiorniki polimerobetonowe i betonowe o głębokości posadowienia do około 6,00m p.p.t., przepompownie lokalizowane w pasach drogowych oraz na terenach prywatnych wykonane w wersji najezdnej (przy  braku miejsca), bądź też w wersji nieprzejezdnej – ogrodzonej.

b)    powiązań z innymi przedsięwzięciami , w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z uwagi na charakter oddziaływań, możliwość kumulowania się jej oddziaływań z innymi jest znikoma. Ponadto, inwestycja ma charakter lokalny - w bezpośrednim sąsiedztwie nie są prowadzone inwestycje kubaturowe. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie odwracalne i krótkotrwałe, związane jedynie z czasem budowy.

c)    Wykorzystanie zasobów naturalnych:

    Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej nie wymagają zużycia dużej ilości materiałów, surowców oraz energii. 
    Woda wykorzystywana jest, poza umyciem sprzętu i urządzeń, przede wszystkim do prowadzenia prób ciśnieniowych jak i podczas badania szczelności odcinków. Zużyta woda wywożona będzie na pobliską oczyszczalnię ścieków w miejscowości Bielice.
    Wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający emisję niezorganizowanych zanieczyszczeń pyłowych, powstających podczas robót.
    W fazie budowy, planowane przedsięwzięcie związane będzie z koniecznością dostarczania wody oraz energii i paliw na plac budowy w celu zapewnienia wykonania przedsięwzięcia zgodnie z technologią i przepisami.
Energia elektryczna wykorzystywana będzie na etapie budowy przez następujące urządzenia: lampy oświetleniowe, wiertarki, pompy, agregaty pompowe (zakłada się, że ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej nie wzrośnie). 
Surowce wykorzystywane na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia:
?    Woda – wykorzystywana do przeprowadzania prób ciśnieniowych, podczas badania szczelności odcinków;
?    Surowce: piasek na podsypki;
?    Materiały:  
?    sieć kanalizacyjna grawitacyjna – rury PVC-U, SN8;  z rdzeniem litym o średnicach Ø160, Ø200, PP, SN8, KAMIONKA – rury kamionkowe kielichowe z uszczelką L głębokość posadowienia sieci około 1,00-5,00 m p.p.t
?    sieć kanalizacyjna tłoczna – rury PE o średnicach i wytrzymałości wynikającej z obliczeń hydraulicznych, głębokość posadowienia sieci około 1,50 m p.p.t, w razie wystąpienia kolizji lokalne przegłębienie
?    studnie kanalizacyjne Ø1200, Ø1000 beton C35/45, Ø1000, Ø425, Ø315 PP lub PVC lub PE o głębokościach dostosowanych do zagłębienia sieci, na rurociągu tłocznym studnie rewizyjne, studnie odpowietrzające, komory połączeniowe
?    sieciowe przepompownie i tłoczne ścieków – zbiorniki polimerobetonowe                  i betonowe o głębokości posadowienia do około 6,00m p.p.t.,
?    Paliwo dla pracujących maszyn, urządzeń i środków transportu.
?    Energia elektryczna do kilkudziesięciu kWh dziennie przez okres budowy;


d)    emisji i występowania innych uciążliwości:

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie również okresową uciążliwość przykrych zapachów oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących podczas wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne.
W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji niezorganizowanej, spowodowanej pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych itp. Zanieczyszczenie powietrza będzie miało charakter okresowy, krótkotrwały i występować będzie jedynie w miejscu wykonywania robót. Podczas prowadzenia prac budowlanych występować będzie okresowy, krótkotrwały hałas spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego.

e)    ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Biorąc pod uwagę stosowane technologie, przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

2.    Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)    obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno – błotnymi i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b)    obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c)    obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d)    obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Na terenie miejscowości Babin oraz Swochowo znajdują się ujęcia wód podziemnych objęte strefą ochronną. 

e)    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami Natura 2000, jak i poza terenami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220, ze zm.).
Uwzględniając rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia, stwierdza się, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na ww. obszar, a także na spójność i integralność całej sieci ekologicznej Natura 2000.

f)    obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g)    obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.

h)    gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w gminie Bielice wynosi ok. 36 os./km2.

i)    obszary przylegające do jezior:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia znajduje się jezioro Babin, w odległości około 300m od przebiegu planowanej inwestycji. Prace nad realizacja przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na zbiornik.

j)    uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.    Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)    zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b)    transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.

c)    wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej i organizacja systemu zagospodarowania ścieków bytowych na terenie Gminy Bielice wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego.

d)    prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu.

e)    czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

W fazie realizacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów i pracą maszyn.

    
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, w trakcie prowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko tut. Organ, podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacje określone w art. 33 ustawy, w szczególności o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i 21 dniowy termin ich składania. 
    Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice, na tablicach ogłoszeń w sołectwach – miejscu realizacji przedsięwzięcia. Zatem organ zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek, uwaga czy skarga dotycząca przedmiotowego przedsięwzięcia, jak również żadna organizacja ekologiczna nie wyraziła chęci uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu oraz nie zgłosiła akcesu do uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony.

Biorąc pod uwagę łączne w/w uwarunkowania, zakładane zagospodarowanie terenu oraz proponowane rozwiązania techniczne, można uznać, że inwestycja nie będzie w sposób istotny wpływać na środowisko. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na powyższe uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy ooś. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

 

 

 

 

 


Załączniki:
1.    Charakterystyka przedsięwzięcia.
2.    Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.    Pełnomocnik Gminy Bielice
Waldemar Harasimowicz, 
ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 412, 
66-400 Gorzów Wielkopolski
2.    Strony postępowania (tablice ogłoszeń, BIP)
3.    a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:38:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:38:44