Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

 

Uchwała Nr XXXIX/177/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 14 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.; z 2006 Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz. U. 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz. U. Z 2009 r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. poz. 660) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014, poz. 935) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1. Obniża się w Gminie Bielice średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 58,50 zł za 1 dt.

 

2. Cena skupu żyta, określona w § 1 ust. 1 uchwały, służy do obliczania podatku rolnego na 2015 rok.

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:56:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:56:23