Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku.

 

Uchwała XXXIX/178/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 14 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bielice:

 

1) od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 0,78 zł

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,33 zł

 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,20 zł

 

2) od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,50 zł

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 21,70 zł

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 10,24 zł

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,20 zł

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,40 zł

 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:55:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:55:34