Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VI/37/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok


UCHWAŁA Nr VI/37/03

Rady Gminy w Bielicach

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Bielicach uchwala, co nastepuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę:

159 474 zł

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

85 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

85 000 zł

§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majatkowych

85 000 zł

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

8 000 zł

§ 203 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)

8 000 zł

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

19 000 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatku leśnego, podatku, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

19 000 zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

19 000 zł

4. Dział 758 Różne rozliczenia

43 974 zł

Rozdział 75805 Część rekompensujaca subwencji ogólnej dla gmin

43 974 zł

§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa

43 974 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

700 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

700 zł

§ 203 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)

700 zł

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

8 500 zł

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

89 559 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

89 559 zł

§ 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

89 559 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 250 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1 250 zł

§ 083 Wpływy z usług

1 250 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

159 474 zł

1. Dział 700 Działalność usługowa

2 074 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

274 zł

§ 4260 zakup energii

274 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

1 800 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 800 zł

2. Dział 750 Administracja publiczna

3 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

3 000 zł

§ 4260 zakup energii

3 000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

500 zl

§ 4430 Różne opłaty i składki

500 zł

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

12 000 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

6 000 zł

§ 4260 Zakup energii

2 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2 000 zł

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

124 400 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

116 500 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

116 500 zł

- Szkoła Podstawowa

23 000 zł

- budowa sali gimnastycznej

93 500 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

7 200 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pracowni)

7 200 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

700 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)

700 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna

17 500 zł

Rozdział 90015 Oświatlenie ulic, placów i dróg

17 000 zł

§ 4260 zakup energii

17 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała dzziałalność

500 zł

§ 4260 zakup energii

500 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uzasadnienie_do_Uchwa_y.doc (DOC, 23KB) 2003-11-03 15:00:05 259 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 03-11-2003 15:00:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 03-11-2003 15:00:05