Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/175/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 02 października 2014 r.

 

w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego.
 

Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U.z 2000 r. 98, poz.1071 z późn.zm./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Skargę pana Andrzeja Bernackiego z dnia 25.08.2014 r. na działania Wójta Gminy Bielice uznaje za bezzasadną.

§2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 


 


 


 


 


 


 

Uzasadnienie

W dniu 27 sierpnia 2014 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Bielice wpłynęło pismo pana Andrzeja Bernackiego, w którym zwraca się o podjęcie interwencji przez Wójta Gminy Bielice dotyczącej zajmowania pasa drogi gminnej w Nowym Chrapowie. W dalszej części pisma zawarta jest skarga na działania Wójta Gminy Bielice.

Podnoszone zarzuty stronniczości i bezczynności Wójta nie znajdują swego uzasadnienia, ponieważ czynności wyjaśniające wykazały, iż Wójt Gminy Bielice podejmuje niezwłocznie interwencje w przypadku każdorazowego zgłoszenia bezprawnego zajmowania mienia komunalnego, w myśl art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2013 r.,poz 594 z późn.zm./ Wójt wystosował wezwania do wszystkich wymienionych przez pana Andrzeja Bernackiego osób o usunięcie się z pasa drogi gminnej w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

Wójt Gminy Bielice podejmuje w powyższych sytuacjach stosowne czynności jako organ zarządzający mieniem komunalnym, bez względu na osoby, których dotyczą zgłoszenia.

W toku czynności wyjaśniających nie znalazły potwierdzenia zarzuty skarżącego, iż Wójt Gminy Bielice akceptuje bezprawne zajmowanie pasów drogi gminnej.

Na podstawie art.238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Bielice informuje o treści art.239 § 1 k.p.a., który stanowi, iż" w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymywać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego".

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-10-2014 08:55:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-10-2014 08:55:57