Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia

Uchwała  Nr XXXVII/171 /14

Rady  Gminy Bielice

z dnia 29 lipca 2014 r.         


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 Nr 102 poz.651 z póź.zm. )Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gminy Bielice, określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy zbytego mienia, tj. nieruchomości, o których  mowa w załączniku do uchwały. 
§ 3.   Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zawarcie umowy nabycia przez Gminę ww. mienia, tj. nieruchomości, o których mowa w załączniku do uchwały, po ustaniu stosunku dzierżawy. 

§ 4.  Umowy określone w §1,§ 2 oraz § 3 zawarte zostaną na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia przetargowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice i w ramach powyższego jest on upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawierania umów, także przedwstępnych, udzielania pełnomocnictw, w tym przewidzianych w tych umowach oraz ustalenia szczegółowych warunków wskazanych w § 1- § 3 umów. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


                                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/171/14

Wykaz nieruchomości gminy Bielice 

1. Działka 2/15 o pow. 1.1491 ha, położona w Liniach. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren boiska i zieleni parkowej. 
2. Działka 2/19o pow. 0,0810 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
3. Działka 2/20 o pow. 0,0971 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
4. Działka 2/21 o pow. 0,0934 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
5. Działka 2/22 o pow. 0,0876 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
6. Działka 2/23 o pow. 0,0872 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
7. Działka 2/24 o pow. 0,1100 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
8. Działka 2/25 o pow. 0,1100 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
9. Działka 2/26 o pow. 0,1100 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
10. Działka 2/27 o pow. 0,1252 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
11. Działka 2/28 o pow. 0,0970 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
12. Działka 200/2 o pow. 0,1060 ha, położona w Parsowie. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami. 
13. Działka 200/3 o pow. 0,1059 ha, położona w Parsowie. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami. 
14. Działka 325/4 o pow. 1.0835 ha, położona w Bielicach. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa lokalizacji funkcji produkcyjno – usługowej. 
15. Działka 60/2o pow. 0,1804 ha, położona w Będgoszczy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
16. Działka 60/3 o pow. 0,2189 ha, położona w Będgoszczy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
17. Działka 60/4 o pow. 0,1553 ha, położona w Będgoszczy.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
18. Działka 162/1 o pow. 0,1623 ha, położona w Swochowie. W studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami  oraz strefa funkcji oświaty, kultury i sportu wraz z towarzyszącym usługami. 
19. Działka 256/1 o pow. 2,4365 ha, położona w Swochowie. W studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren upraw polowych. 
20. Działka 446/2 o pow. 1,25 ha, położona w Parsowie. W studium Uwarunkowań      
  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren gruntów rolnych i ornych. 
21. Działka 467/3 o pow. 1,65 ha, położona w Bielicach. W studium Uwarunkowań         
 i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren boiska sportowego. 
22. Działka 468/2 o pow. 1,48 ha, położona w Bielicach. W studium Uwarunkowań        
  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren gruntów ornych. 
23. Działka 396/4 o pow. 3,6304 ha, położona w Chabowie. W studium Uwarunkowań     
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren użytków zielonych, las. 
24. Działka 396/5 o pow. 1,5061 ha, położona w Chabowie. W studium Uwarunkowań     
 i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren użytków zielonych, las. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 31-07-2014 10:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 31-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 31-07-2014 10:42:11