Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Bielice na dzień 29 maja 2014 r./czwartek/ na godz.9 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bielice w roku 2013.

5. Informacja na temat ochrony przeciwpożaropwej na terenie gminy Bielice w roku 2013.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 27 marca 2014 roku.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXII i XXXIII nadzwyczajnej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow.0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice.

12. Projekt uchwały dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.        

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-05-2014 13:23:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-05-2014 13:23:25