Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

                                                                                                                                                       

Uchwała Nr XXXIII / / 14                           

Rady Gminy Bielice                        

z dnia 10 kwietnia 2014 r.               Projekt                           

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   165.000 zł

1. Dział 600 Transport i łączność                                                                                            45.500 zł

rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                                                                45.500 zł

§ 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (parking w m. Linie)                      45.500 zł                                         

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   100.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                            100.000 zł

§ 6050  Wydatki  inwestycyjne  jednostek budżetowych ( zakup nowego

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bielice)                           100.000 zł

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       67.300 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      67.300 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( świetlica w m. Swochowo)            47.800 zł                                                                                                       

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek budżetowych (wyposażenie

 świetlicy w m. Swochowo)                                                                                                     19.500 zł

                           

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                  165.000 zł                                                                                                                                                         

1. Dział 600 Transport i łączność                                                                                            45.500 zł

rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                                                                45.500 zł

§ 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga w m. Babinek)                     45.500 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 119.500 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           119.500 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         119.500 zł                           

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-04-2014 08:24:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 09-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 09-04-2014 08:24:24