Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.120.1.2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za ustawienie pojemników na odzież używaną, na gruntach stanowiących własność Gminy Bielice 2014-02-14 11:07:27
dokument W.120.2.2014 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo 2014-02-14 11:08:40
dokument W.120.3.2014 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 luty 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-02-19 12:18:01
dokument W.120.4.2014Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 luty 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2014-04-07 12:50:00
dokument W.120.5.2014 Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 luty 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-04-07 12:52:31
dokument W.120.6.2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 luty 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów, regulaminu jej pracy oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w zamówieniach publicznych 2014-04-07 12:54:09
dokument W.120.7.2014 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-03-28 10:02:58
dokument W.120.8.2014 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2014-04-04 14:05:03
dokument W.120.9.2014 Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice 2014-04-04 14:04:11
dokument W.120.10.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice 2014-04-04 14:03:17
dokument W.120.11.2014 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo 2014-04-04 14:08:07
dokument W.120.12.2014 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice 2014-04-04 14:06:54
dokument W.120.13.2014 Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2014-04-04 14:06:02
dokument W.120.14.2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie 2014-04-04 14:09:17
dokument W.120.15.2014 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w2014 roku 2014-04-07 12:55:41
dokument W.120.16.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014r. 2014-05-05 11:16:22
dokument W.120.17.2014 Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parsów 2014-04-30 08:26:47
dokument W.120.18.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 maja 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 12:08:26
dokument W.120.19.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Linie 2014-05-19 09:20:17
dokument W.120.20.2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach powołanej do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-05-21 12:33:46
dokument W.120.21.2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2014-06-27 12:05:57
dokument W.120.22.2014 Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2014-06-27 12:08:37
dokument W.120.23.2014 Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-27 12:10:50
dokument W.120.24.2014 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-06-27 12:12:00
dokument W.120.25.2014 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Bielicach 2014-07-09 10:18:09
dokument W.120.26.2014 Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-07-09 08:30:57
dokument W.120.27.2014 Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 06 września 2014r. w miejscowości Stare Chrapowo 2014-10-14 11:39:24
dokument W.120.28.2014 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice 2014-10-14 11:43:38
dokument W.120.29.2014 Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-10-14 11:46:24
dokument W.120.30.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22 sierpnia 2014 r. W sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Bielice 2014-08-23 09:07:28
dokument W.120.31.2014 Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielice 2014-10-14 11:48:20
dokument W.120.32.2014 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej do jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. 2014-10-14 11:50:06
dokument W.120.33.2014 Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-10-14 11:52:03
dokument W.120.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2014 r. w sprawie odwołania pisemnego przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice, ograniczony do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, posiadających udokumentowane doświadczenie w zakresie transakcji objętych przedmiotem przetargu, będących Bankami lub podmiotami wchodzącymi w skład holdingu bankowego krajowego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, tekst jednolity z późn. zm.) w których co najmniej 50% udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki w sposób bezpośredni lub pośrednio posiada podmiot będący bankiem krajowym lub instytucją kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe 2014-09-17 12:20:34
dokument W.120.35.2014 Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice 2014-09-19 15:16:07
dokument W.120.36.2014 Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2015 rok 2014-10-14 11:53:19
dokument W.120.37.2014 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2014 r. 2014-10-14 11:54:26
dokument W.120.38.2014 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 11 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2014-10-13 10:50:21
dokument W.120.41.2014 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Bielice zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w czasie kampanii wyborczej do jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku 2014-10-30 11:15:34
dokument W.120.42.2014 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących ustalenia praw do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych 2014-11-19 13:15:35
dokument W.120.43.2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły/ placówki 2014-12-08 09:41:32
dokument W.120.44.2014 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-12-08 09:43:11
dokument W.120.45.2014 Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach 2014-12-08 09:45:01
dokument W.120.47.2016 Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Bielice 2016-08-03 10:49:39