Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 r. 2014-02-19 12:19:55
dokument W.0050.2.2014 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XXIX/138/13 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2014 rok 2014-04-07 12:38:56
dokument W.0050.3.2014 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Swochowie 2014-02-19 12:20:55
dokument W.0050.4.2014 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Babinie 2014-02-19 12:24:45
dokument W.0050.6.2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ferii zimowych w punkcie przedszkolnym "EKOLUDEK" 2014-02-19 12:26:19
dokument W.0050.7.2014 Zarzadzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego w trybie przetargu nieorganiczonego na: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo gm. Bielice 2) Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice 2014-02-19 12:31:07
dokument W.0050.8.2014 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-07 12:42:21
dokument W.0050.9.2014 Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania konkursu gminnego 2014-03-26 10:28:46
dokument W.0050.10.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach 2014-06-27 11:33:09
dokument W.0050.11.2014 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i ukladzie wykonawczym na 2014 r. 2014-04-07 12:44:09
dokument W.0050.12.2014 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2014-04-07 12:45:30
dokument W.0050.13.2014 Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia przerwy świątecznej w punkcie przedszkolnym EKOLUDEK 2014-04-07 12:47:25
dokument W.0050.14.2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie Gminy Bielice w okresie od 10.04.2014 r. do 31.12.2014r. 2014-06-27 11:37:07
dokument W.0050.15.2014 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chrapowo, powołania komisji: Inwentaryzacyjnej i Likwidacyjnej 2015-03-03 12:18:12
dokument W.0050.16.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-06-27 11:38:29
dokument W.0050.17.2014 Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2014 r. 2014-06-27 11:46:13
dokument W.0050.18.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej wyłaniającej uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 2014-06-27 11:49:21
dokument W.0050.19.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów Stare Chrapowo 2014" 2014-07-31 10:59:34
dokument W.0050.20.2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-10-14 11:27:07
dokument W.0050.21.2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice 2014-10-14 11:33:03
dokument W.0050.22.2014 Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów gminnych podczas "Święta Plonów 2014" 2014-10-14 11:34:12
dokument W.0050.23.2014 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 07 marca 2014 r. 2014-11-06 12:07:18