Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

    Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Bielice na dzień 12 lutego 2014 roku /środa/ na  godz.9.oo
Miejsce sesji : sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 

Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu  z  ostatniej sesji.   
4.Sprawozdania z działalności komisji stałych za rok 2013.
5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2013.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji.
7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na  XXX  sesji  do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.      10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
11.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
13.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  
14.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r., poz. 984). 
15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
16.Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow.0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.
17.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok.
18.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014.
 19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20.Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-02-2014 10:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 04-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-02-2014 10:07:14