Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20.12.2012r. do 27.11.2013r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice

od 20.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

 

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

102.

XXI/102/12

W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018

20.12.2012

 

103.

XXI/103/12

W sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem budżetu

20.12.2012

 

104.

XXI/104/12

W sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

20.12.2012

 

105.

XXI/105/12

W sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych nr 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie gmina Bielice

20.12.2012

 

106.

XXI/106/12

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice

20.12.2012

 

107.

XXII/107/13

W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

20.02.2013

 

108.

XXII/108/13

Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Bielice

20.02.2013

 

109.

XXII/109/13

W sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa”

20.02.2013

 

110.

XXII/110/13

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

20.02.2013

 

111.

XXII/111/13

W sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice

20.02.2013

 

112.

XXII/112/13

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013

20.02.2013

 

113.

XXII/113/13

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2013

20.02.2013

 

114.

XXII/114/13

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Swochowie

20.02.2013

 

115.

XXIII/115/13

Zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych  w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice

28.03.2013

 

116.

XXIII/116/13

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok

28.03.2013

 

117.

XXV/117/13

W sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

10.06.2013

 

118.

XXVI/118/13

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r.

26.06.2013

 

119.

XXVI/119/13

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

26.06.2013

 

120.

XXVI/120/13

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Bielice na lata 2013-2018

26.06.2013

 

121.

XXVI/121/13

W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

26.06.2013

 

122.

XXVI/122/13

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.

26.06.2013

 

123.

XXVI/123/13

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice

26.06.2013

 

124.

XXVI/124/13

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice

26.06.2013

 

125.

XXVI/125/13

W sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice

26.06.2013

 

126.

XXVI/126/13

W sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną

26.06.2013

 

127.

XXVI/127/13

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice

26.06.2013

 

128.

XXVI/128/13

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własności Gminy Bielice

26.06.2013

 

129.

XXVI/129/13

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice

26.06.2013

 

130.

XXVII/130/13

W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

25.09.2013

 

131.

XXVII/131/13

W sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

25.09.2013

 

132.

XXVII/132/13

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie

25.09.2013

 

133.

XXVIII/133/13

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok

27.11.2013

 

134.

XXVIII/134/13

W sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 r.

27.11.2013

 

135.

XXVIII/135/13

W sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok

27.11.2013

 

136.

XXVIII/136/13

W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

27.11.2013

 

137.

XXVIII/137/13

W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

27.11.2013

 

138.

XXX/138/13

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2014

11.12.2013

 

139.

XXX/139/13

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2014-2018

11.12.2013

 

140.

XXX/140/13

W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

31.12.2013

 

141.

XXX/141/13

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

31.12.2013

 

142.

XXX/142/13

Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

31.12.2013

 

143.

XXX/143/13

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

31.12.2013

 

144.

XXX/144/13

W sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem  roku budżetowego

31.12.2013

 

145.

XXX/145/13

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie gm. Bielice

31.12.2013

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 29-01-2014 12:21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 29-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 29-01-2014 12:22:31