Akty prawa miejscowego 2014 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XXXII/157/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 kwietnia 2014 r. poz. 1540

 
2. Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984) Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 marca 2014 r. poz. 1189  
3. Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 marca 2014 r. poz. 1188  
4. Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresi dożywiania" na lata 2014-2020. Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 marca 2014 r. poz. 1187  
5.  Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 marca 2014 r. poz. 1186  
6. Uchwała Nr XXXI/146/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 24 lutego 2014 r. poz. 758  
7. Uchwała Nr XXXIII/161/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 kwietnia 2014 r. poz. 1708  
8. Uchwała Nr XXXII/159/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 maja 2014 r. poz. 1995  
9. Uchwała Nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 czerwca 2014 r. poz. 2648  
10. Uchwała Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 lipca 2014 r. poz. 2982  
11. Uchwała Nr XXXVIII/173/14 Rady Gminy Bielice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 października 2014 r. poz. 3795  
12. Uchwała Nr XXXVIII/174/14 Rady Gminy Bielice z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie poziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 marca 30 października 2014 r. poz. 4185  
13. Uchwała Nr XXXIX/176/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 listopada 2014 r. poz. 4606  
14. Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości  2015 roku. Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 listopada 2014 r. poz. 4605  
15. Uchwała Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. z 20 listopada 2014 r. poz. 4606  
16. Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015. Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 stycznia 2015 r. poz. 223  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-07-2015 13:00:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-07-2015 13:36:48