Akty prawa miejscowego 2013 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XXII/108/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice"

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 marca 2013 r. poz. 1223

 
2.Uchwała Nr XXVI/122/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 lipca 2013 r. poz. 2609 
3.Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 lipca 2013 r. poz. 2610 
4.Uchwała Nr XXVI/124/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice.Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 lipca 2013 r. poz. 2611 
5.Uchwała Nr XXVI/125/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 lipca 2013 r. poz. 2612 
6.Uchwała Nr XXVII/130/13 Rady Gminy Bielice z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 października 2013 r. poz. 3292 
7.Uchwała Nr XXVII/131/13 Rady Gminy Bielice z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 października 2013 r. poz. 3548 
8.Uchwała Nr XXVII/132/13 Rady Gminy Bielice z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie.Dz. Urz. Woj. Zach. z 31 października 2013 r. poz. 3549 
9.Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z 05 grudnia 2013 r. poz. 4357 
10.Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku.Dz. Urz. Woj. Zach. z 05 grudnia 2013 r. poz. 4358 
11.Uchwała Nr XXVIII/135/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z 05 grudnia 2013 r. poz. 4359 
12.Uchwała Nr XXVIII/137/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z 05 grudnia 2013 r. poz. 4360 
13.Uchwała Nr XXIX/138/13 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2014.Dz. Urz. Woj. Zach. z 30 grudnia 2013 r. poz. 4600 
14.Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 stycznia 2014 r. poz. 122 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-01-2014 11:39:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-01-2014 09:05:46