Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E
 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXX sesję Rady Gminy Bielice na dzień 31 grudnia 2013 r./wtorek/ na godz.10oo
Miejsce sesji : sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w zakresie postępowań przetargowych na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2013.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice. 6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXIX sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r./projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy/
9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow.0,0810 ha, 2/20 o pow.0,0971 ha, 2/21 o pow.0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow.0,0872 ha,2/24 o pow.0,1100 ha, 2/25 o pow.0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha,2/27 o pow.0,1252 ha, 2/28 o pow.0,970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2013 09:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2013 13:41:49