Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

                                                         Projekt

 

UCHWAŁA Nr ……

RADY GMINY BIELICE

z dnia 25 września 2013 r.

 

 

w sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618;z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r.,poz.979; z 2013r.,poz.827) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594,poz.645/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach, wprowadza się następującą zmianę:

 

  1.  § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

 „ § 2 ust. 3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w ust.1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-09-2013 12:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-09-2013 12:18:47