Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut OPS -u w Bielicach


S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH

§ 1.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Bielice.

 2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Bielice.

§ 2.

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie pomocy społecznej podopiecznym zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkujących na terenie gminy umożliwiające im bytowanie w warunkach godnych człowieka.

 2. Ośrodek realizuje zadania własne:

 1. obligatoryjne:

 • zapewnienie gorącego posiłku,

 • udzielanie schronienia oraz przyznania ubrania,

 • zapewnienie usług opiekuńczych.

 1. fakultatywne:

 • wypłatę innych zasiłków celowych.

 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminom, poprzez:

 1. przyznawanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i rent socjalnych,

 2. przyznawanie zasiłków okresowych, zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków jednorazowych,

 3. realizację usług opiekuńczych specjalistycznych,

 4. prowadzenie świadczeń dla kobiet,

 5. zwrot środków pieniężnych na lekarstwa,

 6. wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 1. Ośrodek rozpatruje i przyznaje dodatki mieszkaniowe, stanowiące realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§ 3.

1. Realizacja zdań własnych Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy.

2. Zadania zlecone finansowane są ze środków budżetu Państwa.

§ 4.

W wykonywaniu zadań określonych w § 2 Ośrodka współdziała z organizacjami społecznymi.

§ 5.

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

 2. Decyzje o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Ośrodka podejmuje Zarząd Gminy.

 3. Służbowym zwierzchnikiem Kierownika i innych pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku jest Wójt Gminy.

§ 6.

Zadania i organizację wewnętrzną ( stanowiska pracy) wchodzących w skład Ośrodka ustala kierownik Ośrodka.

§ 7.

Z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Kierownik składa radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności i informuje o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

§ 8.

Sprawy nie uregulowane w niniejszym Statucie regulują odrębne przepisy szczegółowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 06-08-2003 08:45:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 06-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 06-08-2003 08:45:24