Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.

 

Projekt

Uchwała Nr …./..../2013

Rady Gminy Bielice

z dnia 26 czerwca 2013 r.
 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 230 poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 985 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r.w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat oraz dalszego postepowania z nimi(Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego Nr 57, poz.1457)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załącznik do

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.,
z uwzględnieniem środków finansowych

 

 

 

Lp.

 

jednostka realizująca

 

środki finansowe (zł)

zadania

1

Gmina Bielice

8.000,00 zł

  • prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Bielice,

  • zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim,

  • zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt,

  • podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

  • zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt organizacjom pozarządowych – dotacje,

  • działania informacyjno-edukacyjne,

  • zakup karmy dla kotów.

 

 

2

 

Animal Control

Finansowanie w ramach umowy

  • odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bielice,

  • transport odłowionych zwierząt.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2013 08:59:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2013 09:00:55