Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja VI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w spawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną. 2013-06-21 13:06:01
dokument Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. 2013-06-21 13:05:13
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2013-06-21 08:44:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-21 08:43:15
dokument Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2013-06-21 08:42:26
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gm. Bielice 2013-06-19 14:20:33
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wiecyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice 2013-06-19 14:14:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow. 0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin, gm. Bielice 2013-06-19 14:07:30
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-06-19 14:04:07
dokument Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice 2013-06-14 09:04:03
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. 2013-06-14 08:59:05
dokument Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2013-06-14 08:37:39