Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice

Uchwała Nr  XXIII/115/13

Rady Gminy Bielice

z dnia 28 marca 2013r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567, z 2013 r.poz.153) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256,poz.1429,poz.1529) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXI/105/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice wprowadza się następujące zmiany:

1/ w części tytułowej skreśla się działkę nr 281,

2/ w § 1 skreśla się działkę nr 281 o pow.0,5836 ha .


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W związku z realizacją uchwały nr Nr XXI/105/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych       w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice, proponuję wycofanie działki oznaczonej numerem 281, gdyż przejęcie tej działki byłoby nieekonomiczne dla gminy i nie korzystne pod względem społecznym.

Przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-04-2013 09:49:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 09-04-2013 09:49:57