Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/108/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2013-02-22 09:33:13
Uchwała Nr XXII/109/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2013-02-22 09:51:35
Uchwała Nr XXII/110/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-02-22 09:48:50
Uchwała Nr XXII/111/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice. 2013-02-22 09:34:50
Uchwała Nr XXII/112/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2013. 2013-02-22 09:39:33
Uchwała Nr XXII/113/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2013 rok. 2013-02-22 09:41:32
Uchwała Nr XXII/114/13 Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2013-03-20 12:26:33