Informacja o wynikach rokowań - działka nr 325/4 obręb Bielice

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 roku o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 325/4 o pow. 1,0835 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice.


I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Bielice
z dnia 20 lutego 2013r.
o wyniku rokowań


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Bielice podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Bielice odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 325/4 o pow. 1,0835 ha, obręb Bielice, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ2T/00031175/3.

 

Cena wywoławcza działki  wynosiła: 99 972,00 złotych + VAT 23%


Rokowania odbyły się ze skutkiem negatywnym – brak oferentów.

 

   
        
             Wójt

Zdzisław Lech Twardowski   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-02-2013 13:43:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-02-2013 13:43:22