Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Bielice odbędzie się 20 lutego 2013 roku /środa / o godz.9oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco :

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Wręczenie nagród za udział w konkursie z okazji 40 rocznicy powstania Urzędu Gminy w Bielicach pt."Urząd Gminy Bielice widziany okiem najmłodszych".

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXI sesji Rady Gminy Bielice.

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7.Informacja Wójta Gminy Bielice dotycząca opłaty renty planistycznej za rok 2012.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice".

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII.Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej,Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminyn Bielice na rok 2013.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2013 rok.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.

17.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/1 o pow.0,24 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bielice.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-02-2013 10:47:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-02-2013 10:48:19