Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2013 Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-01-08 14:53:42
dokument W.0050.2.2013 Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2013-01-08 14:50:31
dokument W.0050.3.2013 Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ferii zimowych w punkcie przedszkolnym "EKOLUDEK" 2013-01-15 14:44:33
dokument W.0050.4.2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt spraw ostatecznie załatwionych do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Bielice 2013-01-15 14:47:26
dokument W.0050.5.2013 Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XXI/101/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2013 rok 2013-05-16 13:13:38
dokument W.0050.6.2013 Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie zminy Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Bielicach 2013-01-15 14:49:01
dokument W.0050.7.2013 Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej 2013-01-23 12:25:36
dokument W.0050.8.2013 Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Bielic z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2013-01-25 09:29:24
dokument W.0050.9.2013 Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spolecznie użytecznych na 2013 r. 2013-02-28 12:37:47
dokument W.0050.10.2013 Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2013 r.w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. "Postaw na rodzinę" na terenie Gminy Bielice w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r. 2013-03-05 10:18:25
dokument W.0050.11.2013 Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2013-04-09 09:34:15
dokument W.0050.12.2013 Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-04-09 09:43:41
dokument W.0050.13.2013 Zarzadzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-04-09 09:44:59
dokument W.0050.14.2013 Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. "Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Babinie" 2. "Remont świetlic w Starym Chrapowie i Parsowie oraz ich doposażenie" 2013-05-16 13:18:39
dokument W.0050.15.2013 Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-12-04 14:42:55
dokument W.0050.16.2013 Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice 2013-05-16 13:24:30
dokument W.0050.17.2013 Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie stałego dyżuru 2013-05-16 13:27:55
dokument W.0050.18.2013 Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie głoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Parsów Gm. Bielice 2013-05-16 13:25:46
dokument W.0050.19.2013 Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 17/08 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2013-05-16 13:30:55
dokument W.0050.20.2013 Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji imprezy kulturalnej pn. "Święto Plonów 2013" 2013-07-01 12:35:53
dokument W.0050.21.2013 Zarzadzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-07-01 12:37:20
dokument W.0050.22.2013 Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie pt. ,, Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice?. 2013-09-04 15:22:41
dokument W.0050.23.2013 Zarzadzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-07-01 12:50:41
dokument W.0050.24.2013 Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji dokonującej czynności kontrolnych 2013-07-01 12:54:43
dokument W.0050.25.2013 Zarzadzenie Nr 25 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów 2013-07-01 13:12:01
dokument W.0050.26.2013 Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-12-04 14:44:50
dokument W.0050.27.2013 Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-12-04 14:46:32
dokument W.0050.28.2013 2013-12-04 15:02:12
dokument W.0050.29.2013 Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-12-04 14:49:33
dokument W.0050.30.2013 Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za jednorazową dzierżawę placu podczas trwania imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Bielice 2013-09-05 08:21:03
dokument W.0050.31.2013 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie pt. ,, Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice?. 2013-09-04 15:24:51
dokument W.0050.32.2013 Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-12-04 14:47:59
dokument W.0050.33.2013 Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2014 rok 2013-12-04 14:52:11
dokument W.0050.34.2013 Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Bielice 2013-12-04 14:53:27
dokument W.0050.35.2013 Zarzadzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-12-04 14:54:42
dokument W.0050.36.2013 Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013r. 2013-12-04 14:56:15
dokument W.0050.37.2013 Zarzadzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013 r. 2013-12-04 14:59:55
dokument W.0050.38.2013 Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia przerwy światęcznej w punkcie przedszkolnym "EKOLUDEK" 2013-12-03 11:44:26
dokument W.0050.39.2013 Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2013r. 2013-12-11 08:47:53
dokument W.0050.40.2013 Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-12-04 15:05:06
dokument W.0050.41.2013 Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2013-12-05 08:31:52