Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Uchwała Nr …./…./12

Rady Gminy Bielice

z dnia ………. 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

                                                                                                

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

§ 1.Zgodnie z Uchwałą Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, zmienionej Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r.,przyjmuje się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z 30 marca 2010 r.

 

§ 2.Integralną część niniejszej uchwały stanowią:

          Załącznik nr 1 - tekst jednolity zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice;

 

          Załącznik nr 2 – rysunek zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice – mapa w skali 1:10 000;

 

          Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rada Gminy Bielice uchwala zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne po wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono owszczęciu prac planistycznych mieszkańców gminy i stosowne instytucje. Zebrano i przeanalizowano zgłoszone wnioski. Po opracowaniu projektu zmiany studium (w formie tekstowej i graficznej) oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochroniew ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzyskano wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium została przeprowadzona w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane, a więc zgodnie z procedurą ustaloną w art. 11 ustawy.

Do wyłożonych do publicznego wglądu projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.

Przedłożona Radzie Gminy uchwała stanowi o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice uchwalonego Uchwałą Nr XIX/144/2000 Rady Gminy Bielice z 27 czerwca 2000 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z 30 marca 2010 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_nr_2 - rys zm studium gm Bielice - 2012.jpg (JPG, 7.MB) 2012-12-13 11:11:30 312 razy
2 zal_nr_3_rozstrzygniecie_w_sprawie_uwag.doc (DOC, 26KB) 2012-12-13 11:09:53 296 razy
3 zal_nr_1_tekst_zm_studium_gm_Bielice_2012.pdf (PDF, 66KB) 2012-12-13 11:09:41 367 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:33:25