Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

                                                                                                                                 Projekt

Uchwała Nr  /   /12

Rady Gminy Bielice

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 10 lat kolejnej umowy na dzierżawę części działki nr 42/7 o pow. 1,3332 ha, położonej w obrębie Swochowo gm. Bielice z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, eksploatacje i modernizacje infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Polkomtel  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3.

§ 2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia powyższej umowy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Firma POLKOMTEL Sp. Z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, jest dzierżawcą części nieruchomości położonej w obrębie Swochowo, gm Bielice oznaczonej nr 42/7 o pow. 1,3332 ha.

Dotychczasowa umowa dzierżawy zawarta jest pomiędzy Wójtem Gminy Bielice a Polkomtel SA. na okres 10 lat tj. od dnia 11 czerwca 2004r. do dnia  10 czerwca 2014r. na cele budowy   i rozbudowy oraz eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej.

W dniu 28 listopada 2012r. firma POLKOMTEL Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o unifikację zapisów zawartych w umowie. Zmiany dotyczą w szczególności poszerzenie celów świadczonych usług tj. świadczenia usług nie tylko dla telefonii komórkowej ale dla wszystkich usług telekomunikacyjnych. Kolejna zmianą jest poszerzenie grupy dzierżawców tj. wprowadzenie Spółek Aero 2 Sp. z o.o., ITPP S.A, Centernet S.A, Mobyland S.A., Sferia S.A. jako poddzierżawców.

Jednocześnie opłata z tytułu czynszu dzierżawnego zwiększy się  o kwotę 200 zł netto, tj czynsz dzierżawny ustalony został na kwotę 1450 zł netto/ miesięcznie.

W związku z tym, iż proponowane zamiany zmieniają cel i charakter obecnej umowy, przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Radzie Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:05:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:06:13