Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Gminy Bielice na dzień 20 grudnia 2009 roku/ czwartek / na godz.9 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek XXI sesji przedstawia się następująco

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji na 2012 rok.

5.Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.

6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XIX sesji Rady Gminy Bielice.

7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIX i XX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013.

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.

14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15.Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

16.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Wolne wnioski i zapytania.

19.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz
 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:03:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:03:17