Wykaz aktów prawa miejscowego

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy w Bielicach 2012 r.

 

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 03 lutego 2012 r. poz. 257

 

2.

Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012-2020.

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 lutego 2012 r. poz. 281

 

3.

Uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2012.

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 lutego 2012 r. poz.282

 

 

4.

Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 sierpnia 2012 r. poz. 1928 
5.Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie.Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 listopada 2012 r. poz. 2504 
6.Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 listopada 2012 r. poz. 2472 
7.Uchwała Nr XIX/91/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 grudnia 2012 r. poz. 2946 
8.Uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku.Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 grudnia 2012 r. poz. 2947 
9.Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok.Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 grudnia 2012 r. poz. 2948 
10.Uchwała Nr XIX/94/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 grudnia 2012 r. poz. 2949 
11.Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BieliceDz. Urz. Woj. Zach. z 29 stycznia 2013 r. poz. 460 
12.Uchwała Nr XXI/101/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 lutego 2013 r. poz. 676 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 25-06-2012 12:47:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 25-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-01-2014 11:33:07