Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Z A W I A D O M I E N I E

 


Uprzejmie zawiadamiam,że zwołuję XV sesję Rady Gminy Bielice na dzień 27 czerwca 2012 r./środa/ na godz.10 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek XV sesji przedstawia się następująco

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice za rok 2011.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice.

6.Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo za 2011 rok.

7.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli dotyczących:

1/ wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach za 2011 rok,

2/ wykonania budzetu gminy Bielice za 2011 rok.

8.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice/z uwagi na obszerność materiału, informacja znajduje się do wglądu w biurze Rady oraz zamieszczona jest w BIP-ie Gminy Bielice /.

9.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XIII sesji Rady Gminy Bielice.

10.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIII i XIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok 2011.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

15.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice.

16.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2012 07:58:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2012 07:58:25