Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

 

Projekt

Uchwała Nr ..................

 

Rady Gminy Bielice

 

z dnia 29 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry.

 

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1. Gmina Bielice przystępuje do Związku Gmin Dolnej Odry.

 

 

 

§ 2.Reprezentantem Gminy Bielice w Związku Gmin Dolnej Odry jest Wójt Gminy Bielice, bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pełnomocnictwa.

 

 

 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice

 

 

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2011r. (Dz. U. Nr 152, poz. 897) nakłada na organy gminy obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych. Zadania te obejmują m.in. następujące działania:

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla odbiorców odpadów;

- organizacja odbioru odpadów komunalnych (w tym organizacja selektywnej zbiórki odpadów);

- nadzór nad gospodarowaniem odpadami, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady;

- organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- edukacja ekologiczna;

 

Zarówno zakres zadań jak i powodują konieczność podjęcia wspólnych działań z samorządami w celu wypracowania i realizacji obowiązków gmin.

 

Należy wskazać za celowe przystąpienie do inicjatywy samorządów – członków Związku Gmin Dolnej Odry dla realizacji zadań przewidzianych w nowelizacji ww. ustawy. Przystąpienie do Związku pozwoli na zwiększenie skuteczności działań dla zapewnienia czystości przy relatywnie mniejszych kosztach w porównaniu z samodzielną realizacją zadań wynikających z ww. nowelizacji ustawy.

Związek Gmin Dolnej Odry, jego geograficzne położenie jak i podobieństwo powodują zasadność podejmowania współpracy z tymi samymi partnerami (zakłady zagospodarowania odpadów, instytucje odpowiedzialne za utrzymanie czystości i ochronę środowiska itp.).

 

W związku z powyższym wnoszę jak w treści projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2012 10:54:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2012 10:54:00