Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice

 

Projekt

 

UCHWAŁA Nr. ….........

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 lutego 2012 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.), w związku z art. 305 i 49 §1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr 16,poz.93 z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwala,co następuje :

 

§ 1.Wyraża się zgodę na obciążenie za wynagrodzeniem służebnością przesyłu, polegającą na położeniu wiązki kabli energetycznych, sterowniczych i komunikacyjnych dla inwestycji pn. ”Zespół Elektrowni Wiatrowych Nowe Chrapowo", oraz późniejszego korzystania z nieruchomości w celu konserwacji, modernizacji i naprawy z powyższych wiązek kabli energetycznych, sterowniczych i komunikacyjnych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: nr 174, 184, 277, 310 i 311 położonych w obrębie Nowe Chrapowo, gmina Bielice i wpisanych do księgi wieczystej Nr SZ2T/00005275/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie służebności określonych w § 1 na okres 29 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 15 lat.

 

§ 3. Wysokość wynagrodzenia ustala Wójt Gminy Bielice.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na obciążanie nieruchomości komunalnych nieograniczonym prawem rzeczowym. Jednak zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do czasu ustalenia ogólnych zasad obciążania nieruchomości gminnych Wójt może dokonywać tych czynności po uprzedniej zgodzie Rady Gminy. Ponadto zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego polegającą m.in. na dodaniu rozdziału „Służebność przesyłu„ (art.3051-3054) nieruchomość można

obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 Kc.( do doprowadzania i odprowadzania wody, płynów, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz podobnych ), prawem polegającym na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). W związku z budową farmy opisanymi w § 1. i §2. niniejszej uchwały firmy prowadzące inwestycje pod nazwami „Zespół Elektrowni Wiatrowych Nowe Chrapowo” zwróciła się o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości w celach jw. Ponadto w przypadku pojawienia się nowego inwestora, ustanowienie służebności na rzecz każdego

potencjalnego nabywcę inwestycji pod nazwami jw., nie będzie wymagana kolejna uchwała w tej sprawie. Ponadto inwestorzy zwrócili się o ustanowienie służebności na czas określony, tj. na 29 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lat 15. W związku z powyższym w celu uregulowania kwestii umieszczenia tych urządzeń na gruntach komunalnych zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Nieruchomości będące własnością Gminy Bielice, oznaczone w ewidencji geodezyjnej numerami działek 174, 184, 277, 310 i 311, położone w obrębie Nowe Chrapowo stanowią drogi.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2012 10:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2012 10:52:43