Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Gminy w Bielicach

 

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XIX/111/04 Rady gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 stycznia 2005 r. Nr 11 poz. 186

 

2.

Uchwała Nr XXI/119/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 kwietnia 2005 r. Nr 28 poz. 579

 

3.

Uchwała Nr XXI/122/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 kwietnia 2005 r. Nr 28 poz. 580

 

4.

Uchwała Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 kwietnia 2005 r. Nr 28 poz. 581

 

5.

Uchwała Nr XXI/125/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 kwietnia 2005 r. Nr 28 poz. 582

 

6.

Uchwała Nr XXIII/129/05 Rady Gminy Bielice z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 czerwca 2005 r. Nr 46 poz. 1081

 

7.

Uchwała Nr XXV/138/05 Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 listopada 2005 r. Nr 90 poz. 1826

 

8.

Uchwała Nr XXV/139/05 Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 listopada 2005 r. Nr 90 poz. 1827

 

9.

Uchwała Nr XXV/140/05 Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w szkole

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 listopada 2005 r. Nr 90 poz. 1828

 

10.

Uchwała Nr XXV/141/05 Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 18 listopada 2005 r. Nr 90 poz. 1829

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 25-05-2012 10:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 25-05-2012 11:12:12