Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 stycznia 2009 r. Nr 1 poz. 5

 

2.

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 stycznia 2009 r. Nr 1 poz. 6

 

3.

Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 lipca 2009 r. Nr 46 poz. 1138

 

4.

Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

Dz. Urz. Woj. Zach. z 09 lipca 2009 r. Nr 46 poz. 1139

 

5.

Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009

Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 lipca 2009 r. Nr 49 poz. 1206

 

6.

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 sierpnia 2009 r. Nr 57 poz. 1457

 

7.

Uchwała Nr XXIX/164/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek  i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2009 r. Nr 91 poz. 2531

 

8.

Uchwała Nr XXIX/163/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 grudnia 2009 r. Nr 92 poz. 2583

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2012 09:49:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2012 09:54:28