Wykaz aktów prawa miejscowego

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 stycznia 2010 r. Nr 4 poz. 39

 

2.

Uchwała Nr XXIX/162/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 stycznia 2010 r. Nr 4 poz. 40

 

3.

Uchwała Nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 stycznia 2010 r. Nr 4 poz. 41

 

4.

Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Zach. z 04 marca 2010 r. Nr 18 poz. 338

 

5.

Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy

Dz. Urz. Woj. Zach. z 04 marca 2010 r. Nr 18 poz. 339

 

6.

Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zach. z 04 marca 2010 r. Nr 18 poz. 340

 

7.

Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010

Dz. Urz. Woj. Zach. z 04 marca 2010 r. Nr 18 poz. 341

 

8.

Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo – gmina Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 marca 2010 r. Nr 21 poz. 430

 

9.

Uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2010 r. Nr 125 poz. 2383

 

10.

Uchwała Nr XL/219/10 Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2010 r. Nr 125 poz. 2384

 

11.

Uchwała Nr XL/220/10 Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2010 r. Nr 125 poz. 2385

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-02-2012 11:00:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2012 09:12:37