Wykaz aktów prawa miejscowego

 

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

1.

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011

 Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 marca 2011 r. Nr 26 poz. 417

 

2.

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dz. Urz. Woj. Zach. z 08 czerwca 2011 r. Nr 69 poz. 1231

 

3.

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 12 sierpnia 2011 r. Nr 97 poz. 1762

 

4.

Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2011 r. Nr 144 poz. 2756 z 07 grudnia 2011 r.

 

5.

Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 07 grudnia 2011 r. Nr 144 poz. 2757 z 07 grudnia 2011 r.

 

6.

Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

Dz. Urz. Woj. Zach. z 08 grudnia 2011 r. Nr 147 poz. 2890

 

7.

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 08 grudnia 2011 r. Nr 147 poz. 2891

 

 

8.

Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 08 grudnia 2011 r. Nr 147 poz. 2892

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-02-2012 10:33:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2012 09:11:52