Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2012 Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XI/65/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2012 rok 2012-01-25 11:07:02
dokument W.0050.2.2012 Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. " Postaw na rodzinę " na terenie gminy Bielice w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 2012-01-18 14:43:35
dokument W.0050.3.2012 Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia konkursu na Najładniejszą palmę wielkanocną 2012-01-25 11:04:28
dokument W.0050.4.2012 Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udostępnianie informacji publicznych 2012-01-27 08:49:33
dokument W.0050.5.2012 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2012 r. 2012-03-02 11:32:04
dokument W.0050.6.2012 Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. "Postaw na rodzinę" na terenie gminy Bielice w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. 2012-03-02 11:42:23
dokument W.0050.7.2012 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za przygotowanie elektronicznych formularzy i kart usług 2012-03-16 08:45:24
dokument W.0050.8.2012 Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2012-03-30 13:41:10
dokument W.0050.9.2012 Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-04-10 12:53:50
dokument W.0050.10.2012 Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-04-10 12:57:08
dokument W.0050.11.2012 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2012-06-15 12:17:14
dokument W.0050.12.2012 Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-06-15 12:19:42
dokument W.0050.13.2012 Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-06-15 12:20:59
dokument W.0050.14.2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych w czasie obchodów "Święta Chleba - Bielice 2012 " organizowanego przez sołectwo Babin 2012-07-03 11:00:16
dokument W.0050.15.2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-07-12 08:52:37
dokument W.0050.16.2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie aktualizacji polityki rachunkowości w Gminie Bielice 2012-07-12 08:56:00
dokument W.0050.17.2012 Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji imprezy kulturalnej pn. "Święto Chleba" 2012-07-16 15:18:55
dokument W.0050.18.2012 Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem placu podczas imprez organizowanych na terenie Gminy Bielice 2012-07-16 15:17:44
dokument W.0050.19.2012 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-09-25 12:57:12
dokument W.0050.20.2012 Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauszyciela mianowanego 2012-09-25 13:07:28
dokument W.0050.21.2012 Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów gminnych organizowanych podczas "Święta Chleba 2012" 2012-08-29 08:37:41
dokument W.0050.22.2012 Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2013 rok 2012-12-31 11:21:01
dokument W.0050.23.2012 Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-11-26 14:38:25
dokument W.0050.24.2012 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na: "Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo" 2012-11-26 14:37:14
dokument W.0050.25.2012 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-11-26 14:34:07
dokument W.0050.26.2012 Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach 2012-11-26 14:32:58
dokument W.0050.27.2012 Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap III" 2012-11-26 14:31:30
dokument W.0050.28.2012 Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego 2012-11-27 14:28:49
dokument W.0050.29.2012 Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia przerwy świątecznej w punkcie przedszkolnym "EKOLUDEK" 2012-12-05 13:00:47
dokument W.0050.30.2012 Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-12-31 11:14:37
dokument W.0050.31.2012 Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Bielicach 2012-12-31 11:12:55
dokument W.0050.32.2012 Zarządzanie Nr 32/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2012 r. 2012-12-31 11:11:27
dokument W.0050.33.2012 Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2013-03-04 15:12:22