Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam,że XI sesja Rady Gminy Bielice odbędzie się 29 grudnia 2011 r./czwartek/ o godz.10 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Informacja na temat działalności Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.

8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

14.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności guntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51,położonej w obrębie Będgoszcz.

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bilice na lata 2012-2020.

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2012/przekazano na X sesji 17.11.2011 r./

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2011 11:13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2011 11:13:50