Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku

 

Uchwała Nr X/56/11

Rady Gminy Bielice

z dnia 17 listopada 2011 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 133) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1.Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni    0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                                                                                                                                4,33 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego od 1 m² powierzchni                                                                             0,24 zł

 

2.Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej                                                                 0,50 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m² powierzchni użytkowej                                                                                              21,70 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej                         10,24 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej                                                    4,20 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

od 1 m² powierzchni użytkowej                                                                                                6,60 zł

3. Od budowli – ich wartość określona na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 2%

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bielice

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-11-2011 12:41:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 30-11-2011 09:23:29