Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

U C H W A Ł A  Nr  X/54/11

Rady Gminy Bielice

z dnia 17 listopada 2011r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

wynikającego z podziału danej nieruchomości w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości,

jaką miała przed podziałem i wartością, jaką nieruchomość ma po podziale.

 

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy

między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury

technicznej a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bielice Nr XXIX/241/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bielice

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-11-2011 12:28:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-11-2011 12:32:14