Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11

 

Projekt

Uchwała Nr .......................

Rady Gminy Bielice

z dnia 17 listopada 2011 r.


zmieniająca Uchwałę Nr IX/49/11

Na podstawie art. art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 139, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777) Rada Gminy Bielice uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/49/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów wprowadza się następującą zmianę:

1/ uchyla się § 2 uchwały.


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.


 


 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-11-2011 13:13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-11-2011 13:13:51