Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11.

 

 

UCHWAŁA Nr....................
R a d y G m i n y B i e l i c e
z dnia 17 listopada 2011 r.


zmieniająca Uchwałę Nr IX/48/11.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675 ,z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134, poz.777) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 Uchwały Nr IX/48/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r.w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych wprowadza się następujące zmiany:

1/ w ust.1 - skreśla się wyrazy:" w tym zwrot kosztów podróży".

2/ w ust.2 - skreśla się wyrazy:" w tym zwrot kosztów podróży".

3/ w ust.3 - skreśla się wyrazy:" w tym zwrot kosztów podróży".


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-11-2011 13:13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-11-2011 13:14:01