Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IX/44/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 2011-10-05 09:11:18
Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-10-19 12:58:04
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów Gminy Bielice w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-10-06 15:27:57
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo. 2011-10-06 15:26:31
Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych. 2011-10-05 09:12:44
Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów. 2011-10-05 09:46:02
Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2012 - 2015. 2011-10-05 09:09:48