Ogłoszenie Wójta Gminy Bielice

 

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJTA GMINY BIELICE

 

 

            Stosownie do art. 17, pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1 i w związku z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ido Uchwały Nr XXXII/196/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo w gminie Bielice oraz Uchwały Nr XXXII/195/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Linie w gminie Bielice.

Przedmiotem ustaleń obu planów miejscowych jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów miejscowości Stare Chrapowo i miejscowości Linie.

            Wnioski dotyczące obu planów mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-08-2011 12:31:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 11-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 05-08-2011 12:31:15