Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr  VIII /  /11                                Projekt

Rady Gminy Bielice

    z dnia  13  lipca 2011 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218,  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) Rada Gminy uchwala co następuje:  

                                      

                                                                                                                                                                 

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   34.440  zł

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       34.440 zł

rozdział  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                   34.440 zł

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                    34.440 zł

 

 

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   34.440 zł

 

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       34.440 zł

rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     34.440 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(modernizacja świetlicy

 w m. Chabówko)                                                                                                                     34.440 zł

 

                                                                                     

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 11-07-2011 15:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 11-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 11-07-2011 15:10:35